Log in
Lees meer

Doel

De Groeifabriek is een online interventie waarmee Pluryn het geloof in de eigen kracht bij jongeren wil versterken. Jongeren leren in zes sessies denken met een zgn. ‘groeimindset’. Met een groeimindset geloven jongeren dat zij de potentie hebben om verandering aan te brengen in hun leven. Door de eigen kracht van jongeren te versterken zullen zij meer geloven in hun ontwikkelmogelijkheden, waardoor het begeleidings- en behandeltraject effectiever en efficiënter zal verlopen en de kwaliteit van leven van jongeren met een beperking zal verbeteren. De Groeifabriek zal de katalysator zijn om progressie in de behandeling mogelijk te maken.