Log in
Lees meer

Onderzoek

Omdat we graag willen weten of en voor wie De Groeifabriek werkt, wordt De Groeifabriek eerst onderzocht.

 

Pilotstudie

In september 2014 is gestart met een pilot Randomized Control Trial (RCT) bij 60 leerlingen die onderwijs volgen op een VSO school voor jongeren (12-18 jaar) met een verstandelijke beperking en psychische problematiek. Naar aanleiding van deze pilotstudie zijn noodzakelijke aanpassingen gedaan om de interventie te optimaliseren en gebruiksklaar te maken voor de grotere effectstudie.

Effectstudie

In het najaar van 2015 wordt een Randomized Control Trial (RCT) bij 120 jongeren uitgevoerd. Deelnemers zijn zowel cliënten van Pluryn als leerlingen van het voortgezet speciaal onderwijs met een verstandelijke- en lichamelijke beperking (12-23 jaar).
De deelnemers die zijn ingedeeld in de interventiegroep volgen gedurende zes weken iedere week één sessie van ‘De Groeifabriek’. De jongeren die zijn ingedeeld in de controlegroep volgen het reguliere onderwijs- of zorgprogramma.

Gedurende het onderzoek worden op vier meetmomenten vragenlijsten afgenomen: voormeting, nameting, follow-up 1 (na 3 maanden) en follow-up 2 (na 6 maanden). Deze vragenlijsten meten de effectiviteit van De Groeifabriek op de concepten: geloof in verandering, empowerment, zelfwaardering, motivatie, therapeutische relatie en internaliserende- en externaliserende problemen. Door de resultaten op de vragenlijsten op de verschillende meetmomenten te vergelijken voor de twee groepen, kan er gekeken worden of en voor wie De Groeifabriek werkt.